Kvarnängsgatan 3

Fabrikören 24

Fastighet

Fabrikören 24

Adress

Kvarnängsgatan 3

Byggnadsår

Läge

Utkanten av Vimmerby

Utbud

Många kontorslokaler och garage samt stort parkeringsområde

Övrigt

12