Policyer & regler

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet under kortare perioder, t.ex. under sommaren är inte tillåtet.

För att hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs enligt hyreslagen tillåtelse från hyresvärden. Detta gäller också när han eller hon lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra.

Tänk också på att ett tillstånd bara gäller för den person som du har ansökt om att få hyra ut till. Får du en ny hyresgäst behöver du alltså ett nytt tillstånd. Behöver uthyrningstiden av någon anledning förlängas, måste du få ett nytt medgivande från hyresvärden. Bor andrahanshyresgästen kvar när tiden för det gamla tillståndet gått ut, räknas det som olovlig uthyrning i andra hand.

För att vi ska godkänna en andrahandsuthyrning måste beaktansvärda skäl finnas. Dessa finns reglerat i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen för att motverka att våra lägenheter blir föremål för oetiska överlåtelser.

Hyresvärden som upptäcker olovlig andrahandsuthyrning har rätt att säga upp hyresgästen.

 

Det får du göra på balkongen

Balkongen och uteplatsen kan användas till mycket. Men det gäller att veta vad som är tillåtet. Grilla? Skaka sängkläder? Sola naken? Vi reder ut vad som gäller.

Sätta upp vindskydd
Ett enkelt vindskydd som inte fästs i fastigheten är tillåtet. 

Sätta upp markis
Du behöver tillstånd från VBO för att fästa markisen i fastigheten. Vi har också riktlinjer för färgval för en enhetlig fasad. Markisen måste också monteras på rätt sätt för att skador ska undvikas. 

Glasa in
Det beror på hur balkongen sitter på huset och var huset ligger. Det krävs alltid tillstånd av VBO samt bygglov eller bygganmälan för att glasa in en balkong eller uteplats. 

Grilla
Det beror på vart du bor och om räddningstjänsten utfärdat förbud för ditt område. Vi tillåter vanligtvis grillning men endast med el- och gasolgrill. Brandkåren rekommenderar enbart elgrill. Hör med oss för mer info om just din fastighet och hör med grannarna så att de inte störs av oset innan du tänder på. Om röken stör kan det räknas som olägenhet för människors hälsa. Tips! Använd en klotgrill en bit ut på gården i stället.

Förvara gasolbehållare
På en öppen balkong får du ha behållare med storlek P11 (max 30 liter). På en inglasad balkong gäller samma regler som inomhus, du får förvara behållare med volymen högst 5 liter.  

Sola naken
Det beror på hur du gör det och vilken insyn grannarna har. Under vissa omständigheter skulle du kunna anmälas till polisen för förargelseväckande beteende. Tänk på att visa hänsyn och vara lyhörd för vad grannarna tycker. 

Lyssna på musik
Går bra om det inte är så högt att du stör grannarna. Försök undvika höga ljud och samtal på balkongen kvälls- och nattetid. Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade och i sådana fall säga till. Fortsätter störningarna kan VBO i värsta fall påbörja avhysning. 

Skaka sängkläder och piska mattor
Det är tillåtet i samråd med grannarna, om klagomål om damm och partiklar som kommer in på andras balkonger eller öppna fönster uppstår måste man istället använda gården eller piskbalkong.

Borsta hunden
Se Skaka sängkläder ... 

Mata fåglar
Det är inte tillåtet av hygieniska skäl. Matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor. Det kan även innebära för höga ljudnivåer av exempelvis måsskrik.

Hänga upp blomlådor
De ska hänga inåt balkongen och inte utåt på grund av olycksrisken och eftersom de kan skräpa ner på balkonger och uteplatser längre ner i huset. 

Sätta upp parabol
Du kan ha en parabol väl förankrad i t.ex. ett betongfundament stående på balkonggolvet. Anordningen måste vara säker och parabolen får normalt sett inte befinna sig utanför balkongräcket. Det är inte tillåtet att fästa parabolen på fastigheten, till exempel på balkongräcket eller fasaden, utan tillstånd av VBO. 

Skotta bort snö
Inte över balkongräcket. 

Rökning
Det finns inget generellt förbud mot rökning i flerbostadshus och VBO kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong eller uteplats. Men alla uppskattar inte rök. Visa hänsyn! Bostadsrättslagens regler om störningar i boendet eller miljöbalkens regler om olägenhet skulle kunna användas även i fall med tobaksrök, men i ett rättsfall ansåg tingsrätten i Falun 2008 att rökande på balkong var tillåtet i rimlig omfattning även om den närmaste grannen blev störd. 

 

Låscylindrar

Kostnad för byte av låscylinder enligt nedan:

1st cylinder + 3st nycklar  = 2 600kr
1st postfackslås + 3st nycklar = 600kr

 

Parabolantenn

  • För att få sätta upp en parabolantenn måste ni ha tillstånd av VBO. Parabolens placering mm. måste godkännas av VBO innan den monteras.
  • För tillståndsförfrågan kontakta oss via vårat kontaktformulär eller genom att ringa till oss på 0492-56 66 40 (09:00 - 17:00).
  • Hyresgästen ansvarar för att monteringen sker på ett säkert sätt samt för eventuella skador som kan orsakas av parabolen, inklusive alla personskador. Hyresgästen ansvarar även för eventuella kostnader som uppstår för återställning vid nedmontering av parabol.

Vad händer om parabolreglerna inte följs
Avvikelser från ovanstående regler ska omedelbart rättas till genom ommontering eller nedtagning av parabol. Om reglerna inte följs lämnas ärendet över till Kronofogden för handräckning. Kostnaden för detta får hyresgästen stå för.

 

Parkering, biltvätt

För allas trevnad och säkerhet vill vi att du tänker på följande:

  • Motorfordon får inte framföras på gång- och cykelvägar inom bostadsområdet.
  • Parkering inne på området accepteras inte.
  • Du får givetvis köra in för av- och pålastning av tungt gods (exempelvis möbler inte matvaror) samt i samband med in- och avflyttning. (kör sakta och försiktigt)
  • Uppställning och långtidsparkering av avställda bilar eller husvagn, husbil, släpvagn m.m. är inte tillåtet på markerade platser inom området eller på samfälld mark.

Biltvätt

Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet med hänsyn till miljön. All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar som går att hyra på de flesta bensinmackar.

 

Rökning

  • Du bör inte röka i din lägenhet då du som hyresgäst kan bli skyldig att betala skador och sanering som kan uppstå vid rökning inomhus.
  • Om du röker på din uteplats eller balkong får röken inte gå in i annan lägenhet. Visa alltid hänsyn till dina grannar. Självklart kastar du inte fimpar från balkongen. Om du röker på gården tar du själv hand om dina fimpar.
  • Rökförbud i alla gemensamma utrymmen, såsom bl.a. tvättstugor, torkrum, källare/vind, trapphus, hissar och entréer.