Uppsägning och överlåtelse

Använd vår blankett i menyn för att säga upp din lokal. Fyll i den och skicka in den till oss via mail: info@vbo.se, eller via post till: Box 47, 598 21 Vimmerby.

Hyrestiden för din lokal är reglerad av hyresavtalet. Vanligtvis är avtalen på 3 eller 5 år med en uppsägningstid på 9 eller 12 månader. Vill du flytta vid hyrestidens slut måste du säga upp hyresavtalet senast 9 eller 12 månader innan avtalet går ut. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare 3 eller 5 år eller vad hyresavtalet säger. Vi kan dock i vissa fall medverka till att hitta en lösning om en hyresgäst önskar avflytta i förtid. Kontakta oss för mer information.

Om du önskar överlåta din lokal till någon annan använder du dig av vår blankett i menyn. Skicka sedan in den på samma sätt som en uppsägning. Vi kan inte garantera att vi tillåter överlåtelsen. Prövning görs i varje enskilt fall.

Avflyttningsbesiktning
När du återlämnar lokalen ska den återlämnas i ett godkänt skick. Därför utförs en besiktning inför avflytt. Om det blivit skador eller onormalt slitage på lokalen så ansvarar du för att antingen reparera dessa, eller stå för kostnaden för att få dem reparerade. Alla reparationer ska utföras fackmannamässigt. 

Tänk på följande:
Boka tid för besiktning i god tid. Då får du även information kring vad du behöver tänka på inför avflytt. Bokning sker på info@vbo.se.
Dina tillhörigheter samt inredning som du själv satt upp i lokalen ska tas ner innan avflytt.
Lokalen ska vara städad och i godkänt skick när du lämnar nycklarna. 

Abonnemang/Adressändring
Kom ihåg att säga upp avtal/abonnemang för verksamheten i lokalen. Exempelvis elavtal, fiberuppkoppling och försäkring. Glöm inte heller att anmäla adressändring.

13