Underhåll och ansvar

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffade skötsel/utbyte och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Vanligtvis finns en gränsdragningslista bifogat där man kan se vad man som hyresgäst har för förpliktelser och vad vi som hyresvärd ansvarar för.

Vi ansvarar oftast för

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, tak och gemensamma entréporter).
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation.
  • Renhållning av allmänna utrymmen.
  • Snöröjning och halkbekämpning (när lokalen angränsar till Hyresvärdens fastighet)

Du ansvarar oftast för

  • Lokalens inre underhåll när kommer till golv, väggar, tak.
  • Installationer och utrustning som du själv har installerat.
  • Om lokalen behöver fräschas upp kan det ske på egen hand förutsatt att arbetet blir fackmannamässigt utfört. 
  • Om lokalen behöver byggas om, måste du först ha ett skriftligt godkännande av hyresvärden. Kontakta oss på info@vbo.se om du går i ombyggnadstankar.

Du ansvarar även för att anmäla fel i lokalen, som enligt hyresavtalet inte ligger på Hyresgästens ansvar.

13