Hyran och indextillägg

Hyran för lokal kan betalas månadsvis eller kvartalsvis. Överenskommelse om detta framgår i hyresavtalet.

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast räknas upp eller ner med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran upp eller ner.

För att kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad (momsad). Är lokalen inte momsad blir hela momsen en kostnad. Därför är det angeläget för fastighetsägare att registrera en så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms. Det finns också lokaler som inte är momsade och hyresgäster som inte har någon momspliktig verksamhet. Då debiterar vi inte moms.

 

13