Ventilation

För att ventilationen ska fungera tillfredställande i lägenheten är det viktigt med regelbunden rengöring av filter i köksfläkt, dammsug och våttorka även ventiler och frånluftsdon regelbundet.

 

13