Tips till dig som ny hyresgäst

Här finns lite tips till dig som ny hyresgäst!

 

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du blir folkbokförd på rätt adress. Det är till exempel viktigt för vilken skatt du ska betala och din rätt till olika bidrag och förmåner. Det är gratis och du gör det enkelt på Skatteverkets hemsida, skatteverket.se. Du som har barn som flyttar med ska även anmäla flytt för dem.

 

Adressändring

Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk Adressändring mot en avgift. Eftersändning innebär att post som är adresserad till din gamla adress vidarebefordras till din nya adress. Anmäl din nya adress via adressandring.se.

 

Elektricitet

Du behöver inte teckna något elavtal innan du flyttar in. Vi för över elavtalet på dig den dagen du tar över kontraktet. Det är oftast till den lokala energileverantören. Skulle du vilja byta till egen leverantör så kan du enkelt göra detta i efterhand. Tänk på att ett elavtal består av två olika avtal – ett elhandelsavtal för elen du använder och ett elnätsavtal för ledningarna som elen transporteras i. Genom att göra ett aktivt elval kan du undvika anvisningspris och onödigt dyra elräkningar. Kontakta din elleverantör så berättar de mer!

 

Hemförsäkring

Som hyresgäst är du ansvarig för ditt hem och det är därför viktigt att du har en giltig hemförsäkring. Alla behöver ha en hemförsäkring. Inbrott, brand och andra skador kan drabba vem som helst. Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet. Innan du får flytta in behöver du visa upp att du har en giltig hemförsäkring. Om du redan har en hemförsäkring är en flytt ett bra tillfälle att kolla upp vad försäkringen täcker. Passa även på att ändra din adress hos försäkringsbolaget.

 

Tv och internet

Självklart ska du ha bra internetuppkoppling och tv-utbud. Därför vill vi erbjuda våra hyresgäster tillgång till ett öppet med stor valfrihet inom bredband, TV och telefoni. Att ansluta öppet bredbandsnät till alla våra fastigheter sker successivt. Du kommer i god tid att få information när det är dags för ditt område att anslutas till det nya öppna bredbandsnätet.

Det nya öppna bredbandsnätet ger dig som hyresgäst en stor valfrihet av tjänster inom TV, bredband och telefoni. Att det är ett öppet nät betyder att du kan välja mellan många olika tjänsteleverantörer och deras utbud. Via det nya öppna bredbandsnätet kan du få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket.

Det är direkt till tjänsteleverantören du vänder dig om du har frågor kring deras utbud eller behöver hjälp.

 

Nycklar

När du flyttar in får du ett antal originalnycklar till lägenhet, port, tvättstuga och andra allmänna utrymmen. Kontrollera att du fått rätt antal nycklar och att antalet stämmer enligt nyckelkvittensen. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna och blir ersättningsskyldig för tappade nycklar.

Vill du ha fler nycklar till din lägenhet så går de att beställa mot en mindre avgift, kontakta oss i sådana fall. Det är viktigt att du lämnar tillbaka alla nycklar när du flyttar ut.

 

Besiktning

Lägenheten ska vara välstädad och besiktad när du flyttar in. Kontakta oss om du har anmärkningar på städningen.

 

Namn på dörren

Meddela oss vilket namn som ska stå på dörren. Fäst inga egna skyltar på dörren.

 

Hänglås

Sätt genast upp hänglås eller likande på ditt nya förråd.

 

Spola kranarna

När kranarna inte har använts under en längre period blir vattnet stillastående och en bakterie som heter legionella kan bildas. Bakterien försvinner när du spolar i kranarna och det stillastående vattnet byts ut. 

 

Vi hoppas att du ska trivas med oss och din nya bostad!
13