Rökning

Av hänsyn till alla hyresgäster tillåter vi inte rökning inom fastigheten. Förbudet gäller bland annat i lägenheten och på dess balkong/ altan. Det är inte heller tillåtet att röka i direkt anslutning till entréer eller i gemensamma utrymmen som trapphus, innergård, tvättstugor, förråd eller liknande. Hyresgästen ansvarar för att eventuella inneboende och besökande respekterar rökförbudet. Personer som önskar att röka är hänvisade till allmän park- eller gatumark.

13