Parkering och biltvätt

Parkering

För allas trevnad och säkerhet vill vi att du tänker på följande:

  • Motorfordon får inte framföras på gång- och cykelvägar inom bostadsområdet.
  • Parkering inne på området accepteras inte.
  • Du får givetvis köra in för av- och pålastning av tungt gods (exempelvis möbler inte matvaror) samt i samband med in- och avflyttning. (kör sakta och försiktigt)
  • Uppställning och långtidsparkering av avställda bilar eller husvagn, husbil, släpvagn m.m. är inte tillåtet på markerade platser inom området eller på samfälld mark.

 

Tvätta bilen

Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet med hänsyn till miljön. All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar som går att hyra på de flesta bensinmackar.

13