Parabolantenn

Parabolantenn

  • För att få sätta upp en parabolantenn måste ni ha tillstånd av VBO. Parabolens placering mm. måste godkännas av VBO innan den monteras.
  • För tillståndsförfrågan kontakta oss via vårat kontaktformulär eller genom att ringa till oss på 0492-56 66 40 (09:00 - 17:00).
  • Hyresgästen ansvarar för att monteringen sker på ett säkert sätt samt för eventuella skador som kan orsakas av parabolen, inklusive alla personskador. Hyresgästen ansvarar även för eventuella kostnader som uppstår för återställning vid nedmontering av parabol.

Vad händer om parabolreglerna inte följs
Avvikelser från ovanstående regler ska omedelbart rättas till genom ommontering eller nedtagning av parabol. Om reglerna inte följs lämnas ärendet över till Kronofogden för handräckning. Kostnaden för detta får hyresgästen stå för.

13