In- och utflyttning

In- och utflyttning

Till dig som flyttar ut
När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Säg upp lägenheten skriftligt
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj. Uppsägningstiden är tre månader.

Visning av din lägenhet
Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Din lägenhet ska besiktigas
I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning, och du bör vara med när den görs. Beställ tid för besiktning hos oss på 0492-56 66 40.

Inför besiktningen
Förbered inför besiktning genom följande åtgärder:

  • All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, digitalTVutrustning osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning måste du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
  • Lägenheten ska vara väl städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen
  • Se över och laga eventuella småfel. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.
  • Lämna tillbaka samtliga nycklar - inklusive kopior

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar - även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till förråd och tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar att byta lås (cirka 2 600 kr). Nycklarna lämnas i samband med besiktningen.

Ändra adress
För att post från myndigheter ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Svensk Adressändring per telefon eller via Internet - www.adressandring.se.

I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar, vänner och bekanta osv.

Flytta el och telefon
När du flyttar måste du teckna ett elabonnemang på den nya adressen samt avanmäla ditt abonnemang på den gamla. Du måste också anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuella internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör för mer information.

Ta med dig allt som tillhör dig när du flyttar
När du flyttar måste du inte bara ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, utan också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats.

Och du måste självklart städa efter dig...
Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Var därför noggrann när du flyttstädar - nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen som tillhör lägenheten måste städas inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Du kan bli tvungen att betala städning i efterhand om det är slarvigt städat.

Obs! En kontrollbesiktning genomförs när lägenheten är slutstädad. Är flyttstädningen inte godkänd kommer ni att bli betalningsansvariga för flyttstäd av er lägenhet.

För att underlätta har vi gjort en checklista med några hållpunkter för din flyttstädning.

13