Balkong

Det får du göra på balkongen

Balkongen och uteplatsen kan användas till mycket. Men det gäller att veta vad som är tillåtet. Grilla? Skaka sängkläder? Sola naken? Vi reder ut vad som gäller.

Sätta upp vindskydd 
Ett enkelt vindskydd som inte fästs i fastigheten är tillåtet. 

Sätta upp markis
Du behöver tillstånd från VBO för att fästa markisen i fastigheten. Vi har också riktlinjer för färgval för en enhetlig fasad. Markisen måste också monteras på rätt sätt för att skador ska undvikas. 

Glasa in
Det beror på hur balkongen sitter på huset och var huset ligger. Det krävs alltid tillstånd av VBO samt bygglov eller bygganmälan för att glasa in en balkong eller uteplats. 

Grilla
Det beror på vart du bor och om räddningstjänsten utfärdat förbud för ditt område. Vi tillåter vanligtvis grillning men endast med el- och gasolgrill. Brandkåren rekommenderar enbart elgrill. Hör med oss för mer info om just din fastighet och hör med grannarna så att de inte störs av oset innan du tänder på. Om röken stör kan det räknas som olägenhet för människors hälsa. Tips! Använd en klotgrill en bit ut på gården i stället.

Förvara gasolbehållare
På en öppen balkong får du ha behållare med storlek P11 (max 30 liter). På en inglasad balkong gäller samma regler som inomhus, du får förvara behållare med volymen högst 5 liter.  

Sola naken
Det beror på hur du gör det och vilken insyn grannarna har. Under vissa omständigheter skulle du kunna anmälas till polisen för förargelseväckande beteende. Tänk på att visa hänsyn och vara lyhörd för vad grannarna tycker. 

Lyssna på musik
Går bra om det inte är så högt att du stör grannarna. Försök undvika höga ljud och samtal på balkongen kvälls- och nattetid. Om någon klagar på störande grannar är bostadsrättsföreningen skyldig att undersöka om klagomålen är befogade och i sådana fall säga till. Fortsätter störningarna kan VBO i värsta fall påbörja avhysning. 

Skaka sängkläder och piska mattor
Det är tillåtet i samråd med grannarna, om klagomål om damm och partiklar som kommer in på andras balkonger eller öppna fönster uppstår måste man istället använda gården eller piskbalkong.

Borsta hunden
Se Skaka sängkläder ... 

Mata fåglar
Det är inte tillåtet av hygieniska skäl. Matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor. Det kan även innebära för höga ljudnivåer av exempelvis måsskrik.

Hänga upp blomlådor
De ska hänga inåt balkongen och inte utåt på grund av olycksrisken och eftersom de kan skräpa ner på balkonger och uteplatser längre ner i huset. 

Sätta upp parabol
Du kan ha en parabol väl förankrad i t.ex. ett betongfundament stående på balkonggolvet. Anordningen måste vara säker och parabolen får normalt sett inte befinna sig utanför balkongräcket. Det är inte tillåtet att fästa parabolen på fastigheten, till exempel på balkongräcket eller fasaden, utan tillstånd av VBO. 

Skotta bort snö
Inte över balkongräcket. 

Rökning
Av hänsyn till alla hyresgäster tillåter vi inte rökning inom fastigheten. Förbudet gäller bland annat i lägenheten och på dess balkong/ altan. Det är inte heller tillåtet att röka i direkt anslutning till entréer eller i gemensamma utrymmen som trapphus, innergård, tvättstugor, förråd eller liknande. Hyresgästen ansvarar för att eventuella inneboende och besökande respekterar rökförbudet. Personer som önskar att röka är hänvisade till allmän park- eller gatumark.

13