Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet under kortare perioder, t.ex. under sommaren är inte tillåtet.

För att hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs enligt hyreslagen tillåtelse från hyresvärden. Detta gäller också när han eller hon lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra.

Tänk också på att ett tillstånd bara gäller för den person som du har ansökt om att få hyra ut till. Får du en ny hyresgäst behöver du alltså ett nytt tillstånd. Behöver uthyrningstiden av någon anledning förlängas, måste du få ett nytt medgivande från hyresvärden. Bor andrahanshyresgästen kvar när tiden för det gamla tillståndet gått ut, räknas det som olovlig uthyrning i andra hand.

För att vi ska godkänna en andrahandsuthyrning måste beaktansvärda skäl finnas. Dessa finns reglerat i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen för att motverka att våra lägenheter blir föremål för oetiska överlåtelser.

Hyresvärden som upptäcker olovlig andrahandsuthyrning har rätt att säga upp hyresgästen.

13