VBO Fastighets AB

Kvarnängsgatan 3

Vimmerby, Fabrikören 24