Upplåsning

 

Om du låser dig ute under arbetstid (09:00-17:00) så ska du ringa 0492-56 66 40. Kostnaden för detta är 200 kr.

 

Övrig tid så ska du ringa 0492-56 66 00. Kostnaden för detta är 600 kr.

 

Du skall som hyresgäst kunna legitimera dig.

 

Kostnaden för låsöppningen debiteras på din nästkommande hyresavi.