Parkering, biltvätt

 

För allas trevnad och säkerhet vill vi att du tänker på följande:

Motorfordon får inte framföras på gång- och cykelvägar inom bostadsområdet.

 

Parkering inne på området accepteras inte.

 

Du får givetvis köra in för av- och pålastning av tungt gods (exempelvis möbler inte matvaror) samt i samband med in- och avflyttning. (kör sakta och försiktigt)

 

Uppställning och långtidsparkering av avställda bilar eller husvagn, husbil, släpvagn m.m. är inte tillåtet på markerade platser inom området eller på samfälld mark.

 

Biltvätt

Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet med hänsyn till miljön. All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar som går att hyra på de flesta bensinmackar.